Dây chuyền sản xuất

Trang chủ>Về chúng tôi>Dây chuyền sản xuất

 • LED Chip Chèn trên bảng Quá trình (1)

  LED Chip Chèn trên bảng Quá trình (1)

 • LED Chip Chèn trên bảng Quá trình (2)

  LED Chip Chèn trên bảng Quá trình (2)

 • Quy trình phủ Phosphor LED (1)

  Quy trình phủ Phosphor LED (1)

 • Quy trình phủ Phosphor LED (2)

  Quy trình phủ Phosphor LED (2)

 • Quy trình đúc khuôn nhà ở bằng nhôm (1)

  Quy trình đúc khuôn nhà ở bằng nhôm (1)

 • Quy trình đúc khuôn nhà ở bằng nhôm (2)

  Quy trình đúc khuôn nhà ở bằng nhôm (2)

 • Quy trình lắp đặt và gia công LED CNC (1)

  Quy trình lắp đặt và gia công LED CNC (1)

 • Quy trình lắp đặt và gia công LED CNC (2)

  Quy trình lắp đặt và gia công LED CNC (2)