Thông tin chi tiết về công ty

Trang chủ>Tài Liệu>Thông tin chi tiết về công ty

Ý thức về dịch vụ Cách quản lý và điều khiển cuộc họp hiệu quả?

Thời gian: 2020-02 29-

8 giờ 50 phút sáng, hầu hết các công ty chưa bắt đầu kinh doanh, mặc dù nhóm FETON đã họp với người mua ở Mỹ trong một giờ.


Trong cuộc họp này, hai nhà quản lý của FETON đã chia sẻ thông tin họ thu thập được từ chuyến công tác Đài Loan và Việt Nam, cũng như tiến trình của các đơn đặt hàng hiện tại.


Khi cuối năm nay đang đến gần, họ cũng đã hẹn một cuộc họp buổi sáng để thảo luận về kế hoạch mua và ngân sách cho năm tiếp theo.


Điều đáng nói là trước khi bắt đầu cuộc họp, nhóm FETON đã dành gần một tuần để thu thập dữ liệu và chuẩn bị tài liệu, bao gồm những câu hỏi mà khách hàng có thể hỏi và những câu hỏi nào chúng ta nên hỏi.


Đây là một trong những lý do quan trọng cho tiến trình hiệu quả của cuộc họp.


Daniel
Giám đốc điều hành tại FETON Corporation