Thông tin chi tiết về công ty

Trang chủ>Tài Liệu>Thông tin chi tiết về công ty

Chi nhánh FETON được thành lập tại Thâm Quyến

Thời gian: 2019-12 16-

Để thu thập thêm tài năng trong cộng đồng thương mại nước ngoài FETON đã mở Văn phòng Thâm Quyến tại Thâm Quyến.


Thông qua cửa sổ này, FETON liên tiếp tổ chức một số hoạt động chia sẻ kiến ​​thức.


Trong tương lai, sẽ có nhiều đối tác tham gia cùng chúng tôi trong thương mại quốc tế.