Informacje o firmie

Strona główna>Zasoby>Informacje o firmie

Historia założycielska FETON

Czas: 2011-03-19

W 2005 r. Daniel, założyciel FETON, który od wielu lat pracuje w handlu międzynarodowym, zdał sobie sprawę z istnienia zaburzeń zakupowych w dziedzinie LED.


Na przykład producenci nie mają zdolności do kierowania popytem ze strony nabywców, tak więc wiele kosztownych technologii, które nie są wymagane przez rynek, stosuje się do produktów LED.


Aby zmienić to zjawisko, Daniel zdecydowanie zrezygnował z dobrze płatnej pracy 500 najlepszych w Chinach i wyruszył w drogę samozatrudnienia.


Następnie Gary i Helen, którzy mają dziesięciolecia doświadczenia doradczego w handlu zagranicznym, dołączyli do Daniela, aby przyczynić się do rozwoju handlu międzynarodowego.


Był marzec 2011, kiedy FETON oficjalnie rozpoczął podróż w Foshan w Guangdong w Chinach.

Poprzedni: Pierwszy projekt LED FETON

Następny : żaden