Информации за компанијата

Дома>ресурси>Информации за компанијата

Прво иконско достигнување на ФЕТОН

Време:-2013 03 07-

Во март 2013 година, обемот на набавката на FETON достигна 10 милиони американски долари.


Во овој период, FETON постепено се надградуваше од агент за набавки до снабдувач на решенија со синџирот на снабдување и, конечно, се претвори во трговско друштво со управување со синџирот на снабдување како нејзина основна конкурентност.


Тимот на ФЕТОН отпатува во различни региони во Азија за да ги разреши висококвалитетните добавувачи и производи.


Во меѓувреме, тимот на ФЕТОН ги разгледуваше различните земји од другата страна на океанот за да изгради база на снабдувачки ланец низ целиот свет.


Целта на FETON е да ги минимизира вкупните трошоци на синџирот на снабдување и секогаш да одржува силна конкурентност.