Информации за компанијата

Дома>ресурси>Информации за компанијата

Практични алатки за меѓународна трговија

Време:-2019 08 14-

За да им помогне на кинеските добавувачи подобро да ги разберат потребите на нивните клиенти, тимот на ФЕТОН состави три практични алатки за меѓународна трговија.


По скоро бесплатно споделување, повеќе од 10,000 луѓе постојано ги собрале и ги читале овие алатки.


По крштевањето на знаењето, нашите добавувачи повеќе ги разбираат потребите на клиентите и се посветени на обезбедување на клиенти со подобри услуги и производи со висок квалитет.