خطوط تولید

صفحه اصلی>درباره ما>خطوط تولید

 • قرار دادن تراشه LED در روی صفحه (1)

  قرار دادن تراشه LED در روی صفحه (1)

 • قرار دادن تراشه LED در روی صفحه (2)

  قرار دادن تراشه LED در روی صفحه (2)

 • فرآیند پوشش فسفر LED (1)

  فرآیند پوشش فسفر LED (1)

 • فرآیند پوشش فسفر LED (2)

  فرآیند پوشش فسفر LED (2)

 • مسکن LED - آلومینیوم فرآیند ریخته گری قالب (1)

  مسکن LED - آلومینیوم فرآیند ریخته گری قالب (1)

 • مسکن LED - آلومینیوم فرآیند ریخته گری قالب (2)

  مسکن LED - آلومینیوم فرآیند ریخته گری قالب (2)

 • فرآیند نصب و راه اندازی CNC مسکن LED (1)

  فرآیند نصب و راه اندازی CNC مسکن LED (1)

 • فرآیند نصب و راه اندازی CNC مسکن LED (2)

  فرآیند نصب و راه اندازی CNC مسکن LED (2)