Gwybodaeth UVC

Hafan>Adnoddau>Gwybodaeth UVC

Pa olau UV yw'r gorau ar gyfer sterileiddio?

Amser: 2020 04-08-

Nowadays, UV light (ultraviolet light) is popping up as the answer to killing viruses and bacteria. However, if we lack a basic understanding of different UV light, there will be more risks than benefits.


Wha is UV light?


Mae golau UV yn fath o don ymbelydredd electromagnetig sy'n dod yn uniongyrchol o'r Haul ac mae'n gyfrifol am nifer o risgiau, er enghraifft, gwaharddiadau haf, llosg haul, problemau llygaid, canser y croen, ac ati.

Hefyd, mae golau UV yn cael effaith gadarnhaol ar y corff dynol gan ein bod i gyd yn gwybod ei fod yn annog cynhyrchu Fitamin D ac yn helpu'r system imiwnedd i geisio a dinistrio goresgynwyr bacteriol a firaol.

waht is uv light

Mae ei donfedd yn amrywio rhwng 100 - 400 nm (nanomedr) ac mae'n cynnwys gwahanol fathau o belydrau. Yr hyn yr ydym yn gyfarwydd ag ef yw UV-A, UV-B, ac UV-C. Mae ganddyn nhw donfeddi gwahanol, natur fiolegol a chymwysiadau bywyd.

Before formal introduction ,we need to remember one rule of uv light, that is, the shorter the wavelength, the stronger the energy, but the weaker the penetration, the faster the disappearance.

Three types of uv lightUV light: UV-A


A higher wavelength of UV light, which is 320 – 400 nm, is known as UVA light.

About 10% of sunlight being UV light and only about 3% to 4% penetrating the atmosphere to reach the ground. UV Light reaching our Earth's surface has almost 95% of the UVA light and 5% of the UVB light, while most of the UVC light is absorbed by Oxygen which is available in the Earth's atmosphere, thus forming Ozone layer.

proportion of uv light


In a word, we are all exposed to a high level of UVA light in our daylights.

  • Advantages of UV light: UVA

UVA has strong penetrating power and can even invade windows. Therefore, it was widely used for curing. For example, many people use UVA to quicky cure small fillers made of UV-Sensitive resins.

Ar wahân i halltu, mae gan UVA fudd sterileiddio wedi'i esgeuluso hefyd.

UVA has a higher IPCE (Incident Photon-to-Current Efficiency) than other uv light wavelengths and can achieve photocatalyst activity when comes into contact with the TiO2.

Photicatalyst action under uv light


Trwy'r ffotocatalyst, mae adwaith cemegol sy'n lleihau ocsidiad yn digwydd. Bydd yr holl organebau sy'n seiliedig ar garbon, gan gynnwys bacteria, firysau, mwg, fformaldehyd, paill, gwiddon, ac ati, yn cael eu dadelfennu i H2O a CO2.

  • Disadvantages of UV light: UVA

1. UVA can penetrate deep into the skin and cause sunburn, aging, and wrinkling on the human skin. It also contributes to the growth of skin cancer.

2. With the longer wavelength, Golau UV has weaker energy. Therefore, UVA can't kill virues and bacteria alone without photocatalyst activity.


UV Light: UVB


UVB light has a shorter wavelength, ranging between 280 nm and 320 nm. It can be filtered and can not propagate through glass materials.


  • Advantages of UV light: UVB

People suffering from a shortage of Vitamin D and high blood pressure, exposure of the UVB light assists in lowering their blood pressure.

The favorable features of UVB light can be used to protect human beings from infection and treat few skin problems.

  • Disadvantages of UV light: UVB


UVB light is mainly accountable for causing skin burns. It infiltrates the out layer of the human skin and causes severe injuries.

It has neither strong energy nor strong penetrating ability, so it belongs to the uv light without help in sterilization.


UV Light: UVC


A part of UV light having the shortest wavelength is known as UVC light. Its wavelength is 200-280 nm and is popular for its sterilization effect.

Although UVC light can't reach the earth's surface, many manufacturers have developed man-made UVC LED.


Er mwyn gwneud gwell defnydd o olau UVC, rydym wedi datblygu technoleg goleuo newydd, a all wneud i'r UVC gyrchu mewn maint bach iawn gyda 3.5mm x 3.5mm heb arian byw.

  • Advantages of UV light: UVC


UVC has a number of benefits for human beings. It isolates the DNA of a germ that disallows the germ to breed or propagate and minimize its attacks on the living bodies including humans.


Mae'n gweithredu'n angheuol yn erbyn micro-organebau fel firysau, bacteria, ac ati, sy'n achosi gwahanol faterion iechyd fel asthma, chen, neu y ffliw.


uv light spectrum


  • Disadvantages of UV light: UVC

1. UVC can not discriminate between the human body and viruses, bacteria. It is responsible for redness and ulceration of the human skin and affects the human eye cells when a human body is exposed to it for a short period of time.

2. UVC has the tendency of electromagnetic waves to travel in a straight line. Combined with weak penetration ability, the sterilization conditions for UVC are strict, including small & confined space, long enough operating time, working without the presence of the human.

In conclusion, different UV lights have different functions. We should understand them in depth and make full use of their strengths. Only in this way can we achieve the best sterilization effect.

Erthygl Cysylltiedig: Canllaw'r prynwr yn y pen draw ar eich pryniant Lampau UV

Datrysiad LED UVC effeithlon ar gyfer Minisplits


Datrysiad UVC effeithlon ar gyfer Unedau HVAC