Mewnwelediadau Cwmni

Hafan>Adnoddau>Mewnwelediadau Cwmni

Ymwybyddiaeth gwasanaeth : Sut i reoli a rheoli'r cyfarfod yn effeithlon?

Amser: 2020 02-29-

8:50 AC, nid yw'r rhan fwyaf o'r cwmnïau wedi cychwyn eu busnes eto, er bod tîm FETON wedi bod mewn cyfarfod â phrynwyr yr UD am awr.


Yn y cyfarfod hwn, rhannodd dau o reolwyr FETON wybodaeth a gasglwyd ganddynt o daith fusnes Taiwan a Fietnam, yn ogystal â chynnydd archebion cyfredol.


Wrth i ddiwedd y flwyddyn agosáu, gwnaethant hefyd benodiad cyfarfod bore i drafod y cynllun prynu a'r gyllideb ar gyfer y flwyddyn nesaf.


Mae'n werth nodi, cyn dechrau'r cyfarfod, bod tîm FETON wedi treulio bron i wythnos ar gasglu data a pharatoi deunyddiau, gan gynnwys pa gwestiynau y gallai cwsmeriaid eu gofyn a pha gwestiynau y dylem eu gofyn.


Dyma un o'r rhesymau pwysig dros gynnydd effeithlon y cyfarfod.


Daniel
Prif Swyddog Gweithredol yn FETON Corporation