Mewnwelediadau Cwmni

Hafan>Adnoddau>Mewnwelediadau Cwmni

Saethu problemau : Sut i ddelio â thariffau'r UD ar fewnforion Tsieineaidd?

Amser: 2020 03-02-

Ym mis Hydref 2018, hedfanodd cleient o’r Unol Daleithiau â swm prynu blynyddol o tua US $ 3 miliwn i Tsieina yn benodol i drafod gyda ni’r cynnydd tariff o 25% a orfodwyd ar China gan yr Unol Daleithiau.


Ar ôl trafod â chleientiaid, canfu FETON fod sefyllfa'r cleient fel a ganlyn:


1. O dan y broses fewnforio gyfredol, bydd ei elw hefyd yn cael ei godi tariffau. Cyn belled â bod y broblem hon yn cael ei datrys, gellir lleihau'r gost 9%.


2.Yn ôl y broses fewnforio gyfredol, bydd swm uwch o gostau lleol. Cyn belled â bod y broblem hon yn cael ei datrys, gellir lleihau'r gost 6%.


Cyn belled â bod y broses fewnforio wedi'i gwella, gall y cleient eisoes arbed 15% o'r gost a'i adael gyda datrysiad boddhaol.


Mae hynny'n golygu, os ydym am gyflawni'r gost tatŵs isaf, mae'n angenrheidiol asesu datrysiadau o sawl dimensiwn, megis cost prynu, cost cadwyn, cost trafodion ac ati.


Daniel
Prif Swyddog Gweithredol yn FETON Corporation