Mewnwelediadau Cwmni

Hafan>Adnoddau>Mewnwelediadau Cwmni

Rhannu gwybodaeth yn Shenzhen, China

Amser: 2019 06-07-

Ym mis Mehefin 2019, rhannodd Daniel, sylfaenydd FETON, wybodaeth am awr yn Arddangosfa ac Uwchgynhadledd E-Fasnach Trawsffiniol y Byd.


Soniodd, os nad yw cwmnïau wedi talu llawer o sylw i gaffael a rheoli'r gadwyn gyflenwi, ni fydd ganddynt bwer i ymladd yn ôl pan fydd yr amgylchedd allanol yn newid.


Dyma pam mae FETON yn mynnu sefydlu ei ganolfannau cyflenwi ei hun mewn gwahanol ranbarthau o'r byd.

Mae 90% o'r gwrandawyr sy'n cymryd rhan yn y rhannu hwn yn rheolwyr neu'n sylfaenwyr y cwmni.


Ar ôl y rhannu, dywedodd un o'r gwrandawyr wrthym fod hwn yn rannu ystyrlon iawn, gan ei helpu i weld y berthynas wirioneddol rhyngddo ef a'i gwsmeriaid, a'i helpu i ddilyn llwybr masnach dramor da.