Mewnwelediadau Cwmni

Hafan>Adnoddau>Mewnwelediadau Cwmni

Prynu mewnwelediad : Byddwch yn ofalus o'r masnachwr internat a gydweithiodd â chi.

Amser: 2020 02-26-

Dywedodd un o fy nghyflenwyr wrthyf ei bod yn casáu masnachwyr cydrannau ei chwmni yn fawr iawn, gan na allant bob amser gael pris cystadleuol i'w chefnogi i frwydro yn erbyn y cwsmeriaid sy'n sensitif i bris.


Yn fy marn i, y broblem yw iddi gymryd prynu fel swydd syml a hawdd, dim ond gwario arian a siopa.


Mae'n rhaid i chi gyfaddef y bydd gan lawer o ffatrïoedd yn Tsieina fab / merch / gwraig neu ffrind merch i fod yn brynwr mewnol oherwydd carennydd ond nid proffesiwn.


Dyna pam, wrth fynd at ddarpar gyflenwr newydd, rwyf bob amser yn gofyn: pwy yw'r masnachwr internat? Sut mae'n gwneud y swydd hon.


Dim ond yn y modd hwn, y gallaf addasu fy strategaeth brynu mewn pryd i osgoi syrthio i'r fagl.


Koe

Cyfarwyddwr Cadwyn Gyflenwi yn Feton Corporation