Информация за компанията

Начало>ресурси>Информация за компанията

Първото емблематично постижение на FETON

Време: 2013-03 07-

През март 2013 г. обемът на покупката на FETON достигна 10 милиона щатски долара.


През този период FETON постепенно преминава от агент за закупуване на доставчик на решения на веригата за доставки и накрая се трансформира в търговска компания с управление на веригата за доставки като основна конкурентоспособност.


Екипът на FETON пътува до различни региони в Азия, за да подреди висококачествени доставчици и продукти.


Междувременно екипът на FETON посети различни страни от другата страна на океана, за да изгради база от вериги за доставки по целия свят.


Целта на FETON е да минимизира общите разходи по веригата за доставки и винаги да поддържа силна конкурентоспособност.