Информация за компанията

Начало>ресурси>Информация за компанията

Отстраняване на проблеми: Как да се справим с американските тарифи за китайски внос?

Време: 2020-03 02-

През октомври 2018 г. клиент от САЩ с годишна сума за покупка от около 3 милиона щатски долара прелетя за Китай специално, за да обсъди с нас 25-процентното увеличение на тарифата, наложено на Китай от САЩ.


След обсъждане с клиенти, FETON установи, че ситуацията на клиента е следната:


1. При сегашния процес на внос печалбите му също ще се облагат с тарифи. Докато този проблем е решен, разходите могат да бъдат намалени с 9%.


2.При текущия процес на внос ще има по-голям размер на местните разходи. Докато този проблем е решен, разходите могат да бъдат намалени с 6%.


Докато процесът на импортиране се подобри, клиентът вече може да спести 15% от разходите и да остане със задоволително решение.


Това означава, че ако искаме да постигнем нискочестотните татални разходи, е необходимо да оценяваме решения от множество измерения, като например покупна цена, верижна цена, цена на транзакцията и така нататък.


Daniel
Изпълнителен директор във FETON Corporation